Navigácia

História a súčasnosť našej školy

 

Škola bola zriadená 1. septembra 1969  na základe rozhodnutia vtedajšieho MŠ SSR
zo dňa 29.marca 1969, č. 2567/69 pri SPŠ v Bardejove. Jej hlavnou úlohou bolo
zabezpečovať odbornú prípravu žiakov denného a večerného štúdia. V študijných
odboroch 63-01-6 - všeobecná ekonomika a 63-32-3 - hospodárska administratíva

Od 1. septembra 1973 bola škola úplne osamostatnená (Stredná ekonomická škola)

Od 1. septembra 1990 sa zmenil názov školy na Obchodná akadémia.

Od 1. 9. 2016 sa prevádzka školy nachádza sa na ulici Komenského č. 5 Bardejov.
 

V novom územno-správnom členení SR je od 24. júla 1996 riadená Prešovským samosprávnym krajom odborom
školstva.

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Obchodná akadémia
    Komenského 5
    085 28 Bardejov
  • +421 054/472 23 84

Fotogaléria