Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Ing. Irena Halecká Riaditeľka školy
Vedie krúžok: Maturujem z účtovníctva
irena.halecka@post.sk
 
 
Mgr. Monika Dzubáková Triedna učiteľka: I. A
monikadzubakova@zoznam.sk
 
 
Mgr. Ivan Feciskanin Učiteľ
Vedie krúžok: Kondičné posilňovanie
ivan.feciskanin@gmail.com
 
 
Mgr. Viera Feciskaninová Triedna učiteľka: III. A
Zástupca v triede: II. A
Vedie krúžok: Stolný tenis
vfeciskaninova@gmail.com
 
 
Ing. Magdaléna Gajdošová Učiteľka
Zástupca v triede: III. A
Vedie krúžok: Viac ako peniaze
m.gaj61@gmail.com
 
 
Ing. Ingrid Hüblerová Učiteľka
Zástupca v triede: I. A
Vedie krúžok: MA DAŤ/DAL
hublinga@centrum.sk
 
 
PhDr. Eva Jevíková Učiteľka
jevikova@gmail.com
 
 
Mgr. Eva Ladomerská Učiteľka
Vedie krúžok: Zdokonaľme sa v angličtine
ladomersky@gmail.com
 
 
Mgr. Stanislav Marcin Učiteľ
 
 
Mgr. Marta Sterančáková Učiteľka
Vedie krúžok: Nemčina pre začiatočníkov
Vedie krúžok: Rozhlasový krúžok
martasterancakova@azet.sk
 
 
Ing. Mária Tkačivská Triedna učiteľka: IV. B
Zástupca v triede: IV. A
Vedie krúžok: Účtujeme
m.tkacivska@post.sk
 
 
Mgr. Iveta Tomahogh Triedna učiteľka: II. A
Zástupca v triede: IV. B
Vedie krúžok: Matematika v kocke
iveta.tomahogh@gmail.com
 
 
Ing. Gabriela Vízváriová Triedna učiteľka: II. Q
Triedna učiteľka: IV. A
Vedie krúžok: Mladý účtovník
gvizvariova@azet.sk

© aScAgenda 2019.0.1119 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 24.08.2018

Novinky

Kontakt

  • Obchodná akadémia
    Komenského 5
    085 28 Bardejov
  • +421 054/472 23 84

Fotogaléria