Navigácia

Kontakt

 • Obchodná akadémia
  Komenského 5
  085 28 Bardejov
 • +421 054/472 23 84
Počet návštev: 2067197
 • Rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2018/9916:2-10H0 zo dňa 23. 07. 2018 sa vyraďuje Obchodná akadémia v Bardejove zo siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky k 31. augustu 2018. Výchovu a vzdelávanie žiakov vyradenej Obchodnej akadémie bude zabezpečovať v okrese Bardejov od 1. 9. 2018 Hotelová akadémia Jána Andraščíka v Bardejove.

  Vzhľadom na to, že chceme zabezpečiť plynulý a bezproblémový začiatok školského roka 2018/2019, Vám oznamujeme, že:

  - žiaci Obchodnej akadémie, Komenského 5, Bardejov, ktorí chcú pokračovať v štúdiu v svojom odbore v okrese Bardejov, musia písomne požiadať riaditeľstvo Hotelovej akadémie Jána Andraščíka v Bardejove o prestup na štúdium v doterajšom študijnom odbore a ročníku, v ktorom budú pokračovať na Hotelovej akadémii Jána Andraščíka;

 • Prosím účastníkov zahraničnej odbornej stáže v Havířově (I. a II. turnus), aby si v dňoch od 30. 07. 2018 do 03. 08. 2018 v čase od 07.00 do 14.30 h prišli na sekretariát školy vyzdvihnúť doplatok cestovného. Bližšie informácie Vám boli zaslané na mail, ktorý ste nahlásili pre tento projekt.

  Vízváriová

 • Na posledný júnový deň sa tešili nielen žiaci ale aj vyučujúci, aby počas letných prázdnin a dovoleniek načerpali nových síl, spoznali veľa zaujímavých ľudí, získali nové zážitky, skúsenosti a priateľstvá.

  Žiaci si z rúk svojich triednych učiteľov prevzali vysvedčenia a spoločne zbilancovali uplynulý školský rok.

  Tí najlepší, ktorí dosiahli výborný prospech, prípadne úspešne reprezentovali školu na verejnosti, boli ocenení knihou, ktorú si prevzali od riaditeľky školy Ing. Ireny Haleckej.

 • Oznamujem žiakom a širokej verejnosti, že Obchodná akadémia v Bardejove sa nemôže zrušiť a žiaci tejto školy nemôžu prejsť pod Hotelovú akadémiu v Bardejove, pretože Obchodná akadémia a Hotelová akadémia sú podľa § 3 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave dva rôzne typy škôl a tieto sa môžu iba spájať.

  Ing. Irena Halecká, riaditeľka školy

 • Upozorňujeme všetkých žiakov školy a ich zákonných zástupcov, že všetky potvrdenia, ktoré zo školy potrebujú, sa budú vydávať v dňoch

  od 2. júla 2018 do 6. júla 2018 (okrem 5. júla 2018 – štátny sviatok) a

  od 20. augusta 2018 do 31. augusta 2018 (okrem 29. augusta 2018 – štátny sviatok)

  v čase od 7.30 h do 12.00 h.

  Zároveň oznamujeme, že budova školy bude v čase prázdnin uzatvorená okrem dní, ktoré sú určené na vydávanie potvrdení.

  Ďakujeme za pochopenie a želáme príjemné prežitie dovoleniek a prázdnin.

 • V piatok 15. júna v obci Šiba, okres Bardejov sa uskutočnila územná súťaž Slovenského červeného kríža – družstiev prvej pomoci.

  Päťčlenné družstvá stredných škôl okresov Bardejov a Stará Ľubovňa zbierali body v oblasti teoretických vedomostí o SČK, hnutí Červeného kríža a Červeného polmesiaca, bezpríspevkového darcovstva krvi, praktickom poskytovaní prvej pomoci – kardiopulmonálna resuscitácia, ako aj ošetrení reálnych poranení, s ktorými sa museli popasovať. Resuscitovalo sa, ošetrovali sa krvácavé i epileptické stavy.

 • V rámci povinného Kurzu ochrany života a zdravia sa žiaci 3. ročníka Obchodnej akadémie v Bardejove zúčastnili výletu do oblasti Červeného Kláštora. Navonok drsný a nehostinný kraj oplýva jedinečnou ľudovou architektúrou, historickými pamiatkami i prírodnými krásami. Architektonickú perlu okolia Červený Kláštor – založili v 14. storočí kartuziáni. Strmé bralá Pienin obmýva pohraničná rieka Dunajec, ktorá si svojím dravým prúdom vyhĺbila prekrásny kaňon. A práve pozdĺž tejto rieky sme sa vybrali na cyklistickú túru až do Lesnice. Bol to veľmi príjemne prežitý deň, plný zážitkov a spoznávania krás východného Slovenska.

 • Dňa 06. 06. 2018 sa na našej škole konalo celoškolské rodičovské združenie za prítomnosti rodičov, žiakov, zástupcov Rady školy pri OA Bardejov a hostí. Za hostí sa tohto RZ zúčastnili PaedDr. Ján Furman, vedúci odboru školstva PSK, PhDr. Marián Damankoš, PhD., predseda Komisie školstva, telesnej výchovy a športu pri PSK, PhDr. Jozef Lukáč, podpredseda PSK a poslanec NR a MUDr. Boris Hanuščák, primátor mesta Bardejov. Okrem p. Hanuščáka sa tohto stretnutia nezúčastnil nikto iný z poslancov, ktorí boli pozvaní.

 • Dňa 28. 05. 2018 sa žiaci I. A a III. A zúčastnili exkurzie v Odbornom liečebnom ústave psychiatrickom Predná Hora. Na mieste nás privítala pani Mgr. Glucknerová, ukázala nám priestory, v ktorých sídli tento ústav a uviedla nás do prednáškovej miestnosti, kde sme si vypočuli zaujímavé prednášky.

  MUDr. Jozef Benkovič nás uviedol do problematiky novodobých nemateriálnych závislostí (nadmerné využívanie internetu, gambling, shopoholizmus, workoholizmus,...). Pripomenul, že kým pri alkoholizme, či drogovej závislosti je jedinou správnou cestou abstinencia, pri nemateriálnej závislosti to také "jednoduché" nie je. Vyliečení pacienti sa musia naučiť fungovať v reálnom živote, tráviť primeraný čas na internete, či nakupovať rozumne. V závere prednášky sa nám prihovoril pacient liečený zo shopoholizmu a vypovedal svoj životný príbeh. Nasledovalo množstvo otázok zo strany študentov, ktoré prerušil až príchod druhej prednášajúcej doktorky.

Pracovné ponuky

Ponuka pracovného miesta pre absolventa Obchodnej akadémie v Bardejove

1. BARDCOMP www.bardcomp.sk 
Pracovná pozícia: účtovníctvo - MK SOFT, predaj 
Nástup: najlepšie od 1.6.2017
Pozícia vhodná: pre absolventa

2. SBAJ INMART, a. s.
Duklianska 21
085 01 Bardejov

Pracovná pozícia: účtovníčka

tel.: 054/4867144
mobil: 0903420543
mmihalik@sbajinmart.sk

Fotogaléria

Dátum a čas

Pondelok 22. 4. 2024

Narodeniny a meniny

PartneriLorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Novinky

Kontakt

 • Obchodná akadémia
  Komenského 5
  085 28 Bardejov
 • +421 054/472 23 84

Fotogaléria