Navigácia

Anketa

Kontakt

 • Obchodná akadémia
  Komenského 5
  085 28 Bardejov
 • +421 054/472 23 84

Mapa

Obchodná akadémia

Účtovníctvo a ekonomika,

to všetko sa tu naučíš.

Písanie a informatika,

s nevedomosťou sa navždy rozlúčiš.

 

Výchova mladých ekonómov,

to  je hlavným zámerom.

Nech sa mladí ľudia

vedia popasovať s každým problémom.

 

To všetko ti dá

jedine Obchodná akadémia Bardejov.

 

Júlia Ovšaníková

 1.A

Počet návštev: 1471836
 • Anglický jazyk slovenská priemerná úspešnosť testu z anglického jazyka na úrovni B1 bola 57,0 %. Priemerná úspešnosť testu z anglického jazyka na úrovni B2 bola 68,4 % a priemerná úspešnosť testu z anglického jazyka na úrovni C1 bola 65,7 %.  Obchodná akadémia  Bardejov 68,41%.

  Slovenský jazyk a literatúra slovenská priemerná úspešnosť testu bola 57,6 %, pričom žiaci píšuci papierovú formu testu dosiahli priemernú úspešnosť 57,3 %, žiaci píšuci elektronickú formu testu dosiahli 62,2 %. Žiaci gymnázií dosiahli vyššiu úspešnosť (70,4 %) v porovnaní so žiakmi stredných odborných škôl a konzervatórií (51,8 %), tento rozdiel je silne vecne významný. Obchodná akadémia Bardejov 66,05%.

 •  

   

   

  Zákony a opatrenia sú rozsiahle a do pohovoru sa ich nestihnem naučiť, na ktoré časti sa zamerať?

  Najčastejšie rozoberanou témou na pohovoroch z účtovníctva býva problematika prenosu daňovej povinnosti, DPH a nedaňových nákladov z hladiska dane z príjmu.

  V rámci pozvánky na pohovor mi napísali, že pohovor bude obsahovať aj test z účtovníctva, aké príklady si mam prejsť?

 • Ak máte záujem o používanie preukazu aj v budúcom školskom roku môžete si objednať známku:
  1. V škole - zaplatením poplatku 10 € na sekretariáte školy - známka vám bude zaslaná do školy.
  2. Sami - na stránke http://objednaj-preukaz.sk - známka vám bude zaslaná domov.
  Podrobnejšie informácie: https://oabar.edupage.org/isic/?
  Všetkých majiteľov ISIC kariet, prípadne záujemcov o karty prosíme o vyplnenie dotazníka

 •          Viac takýchto akcií na škole. Takéto boli  reakcie  zo strany študentov Obchodnej akadémie v  Bardejove, keď program kurzu na ochranu života a zdravia počas dvoch dní zabezpečili v spolupráci so školou príslušníci ozbrojených síl SR.

       V pondelok 5. júna  boli na našej škole príslušníci 5. pluku špeciálneho určenia OS SR zo Žiliny. Po úvodnej prednáške o organizácii OS SR, trojica profesionálnych vojakov priblížili žiakom nábor a výcvik príslušníkov 5. pluku špeciálneho určenia. V tejto časti si žiaci mohli aj prakticky vyskúšať založenie rôznych typov padákov. Nakoľko táto činnosť nie je jednoduchá,  priniesla aj humorné situácie.  To, že mier nemôžeme brať ako  samozrejmosť, nám ukázal film Misia Afganistan. Záverečná diskusia potvrdila, že táto téma žiakov zaujala. Prípravný výcvik vojakov špeciálneho určenia sa končí fázou stmelenia. Vytvorená atmosféra ukázala, že takúto fázu mal už úvodný deň kurzu.

 • 23. 6. 2017
 • Na Obchodnej akadémii  v Bardejove maturoval 45. ročník absolventov.
              

 • Firma MK soft s.r.o., sa zaoberá vývojom a predajom ekonomického softvéru:


  Certifikát deklaruje, že jeho majiteľ úspešne zložil praktickú maturitnú skúšku alebo obdobným spôsobom boli preverené jeho znalosti v danom programe. Držiteľ certifikátu vie program ovládať a pracovať s ním. Týmto certifikátom chceme dať našim študentom niečo naviac, aby na profesionálnej úrovni zvládali úkony súvisiace s jednoduchým a podvojným účtovníctvom a taktiež úkony v oblasti miezd a personalistiky a tým im pomôcť ľahšie sa zamestnať.

 • Fotoalbum Územná súťaž Družstiev prvej pomoci

  Dňa 17. 05. 2017 sa žiačky 3. A triedy (E. Kaščáková, K. Šangriková, M. Felegiová, P. Marcinová, M. Kurimaiová) zúčastnili súťaže, ktorú organizoval Slovenský Červený kríž, ÚzS Bardejov na Mníchovskom potoku. Dievčatá mali za úlohu prejsť 6 stanovíšť - testy, 4 druhy zranení a KPR. Úspešne reprezentovali školu a umiestnili sa na 3. mieste z 10 zúčastnených stredných škôl. 

 • 12. 5. 2017

  Do galérie Rozlúčka s maturantmi 2017 boli pridané fotografie.

Pracovné ponuky

Ponuka pracovného miesta pre absolventa Obchodnej akadémie v Bardejove

1. BARDCOMP www.bardcomp.sk 
Pracovná pozícia: účtovníctvo - MK SOFT, predaj 
Nástup: najlepšie od 1.6.2017
Pozícia vhodná: pre absolventa

2. SBAJ INMART, a. s.
Duklianska 21
085 01 Bardejov

Pracovná pozícia: účtovníčka

tel.: 054/4867144
mobil: 0903420543
mmihalik@sbajinmart.sk

Fotogaléria

Dátum a čas

Štvrtok 29. 6. 2017

Narodeniny a meniny

Dnes (Štvrtok 29.6.2017)
Františka Jusková (II. B)
Peter Bilišňanský (IV. A)

PartneriNovinky

Kontakt

 • Obchodná akadémia
  Komenského 5
  085 28 Bardejov
 • +421 054/472 23 84

Fotogaléria