Navigácia

 • Pozvánka na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

 • Novoročné prianie riaditeľky školy

 • Vedomostná súťaž "Poznám svoju finančnú gramotnosť?"

  Dňa 20. 12. 2017 sa na našej škola konala vedomostná súťaž o Pohár riaditeľky školy na tému: Poznám svoju finančnú gramotnosť? Svoje finančné vedomosti a zručnosti si v teste z finančnej gramotnosti zmerali žiaci 3. a 4. ročníka. Súťaž prebiehala v príjemnej predvianočnej atmosfére, žiaci individuálne riešili 10 úloh s výberom odpovede, pričom správna bola iba jedna z možností a) b) alebo c). Víťazkou sa stala žiačka III. A triedy Júlia Ovšaníková, na 2. mieste skončila žiačka IV. A triedy Patrícia Marcinová a na 3. mieste sa umiestnila žiačka IV. A triedy Nikola Kolcunová. Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť, tešíme sa na ďalší ročník tejto súťaže a prajeme šťastné a veselé vianočné sviatky.

                                                                                        Ing. Darina Šimová, spoluorganizátorka

 • Vianočná akadémia

 • Vianočný turnaj v stolnom tenise

 • Vianočný vinš

  Vinšujeme Vám vinšujeme do nového roku,
  aby ste mali šťastia kopu, 
  aby naši štvrtáci dobre zmaturovali
  a na našu školu dobre spomínali.
   

  Učiteľom na Vianoce veľa darčekov prajeme
  a žiakom potom dobré známky doprajeme.
  Pani riaditeľke, aby stále dobrá bola,
  to jej praje celá škola.
   

  Nech je triedna naša vždy usmiata
  a radosťou a šťastím vždy zaliata.
  Aby sekretárka dobre suplovanie dávala,
  do počítača ho zadávala.
   

  Školníka nech dobrá nálada neopúšťa,
  nech sneh a ľad sa mu na chodníku rýchlo rozpúšťa.
  Ekonómke nech kalkulačka dobre slúži,
  nech toho nemá veľa až po uši.
   

  Upratovačkám rýchle metly,
  aby všetok neporiadok čo najrýchlejšie zmietli,
  To všetko Vám zo srdca prajeme my,
   

  žiaci 1.A na obchodnej akadémii.

 • Vianočná súťaž v písaní na počítači

  Do galérie Vianočná súťaž v písaní na počítači boli pridané fotografie.

   

   

 • Príhovor riaditeľky školy na konci kalendárneho roka

  Vážení  pedagógovia,  zamestnanci školy, milí žiaci!

  Známy grécky filozof Herakleitos raz povedal  „Panta rhei – všetko plynie“. Azda niet príznačnejšej chvíle na vyslovenie tejto myšlienky ako práve teraz – na konci starého roka a na prahu nového kalendárneho roka. Do nového roka vstupujeme s vierou, že bude lepší a krajší ako rok predchádzajúci, ktorý sa práve skončil. Tieto dni si viac ako kedykoľvek predtým navzájom prajeme šťastie, spokojnosť, radosť a pohodu v rodinnom kruhu. Vrúcne stisky rúk na uliciach, pracoviskách, v školách, v našich príbytkoch sú len doznievaním vianočnej atmosféry. Kým Vianoce sa nám už tradične spájajú s pokojom a pohodou, Nový rok vždy predznamenáva prácu, odhodlanie niečo dokončiť, zmeniť, uskutočniť veľké veci. Pustiť sa do niečoho nového. Veríme, že budeme mať dostatok síl a energie uskutočňovať naše plány, že atmosféra, v ktorej budeme pracovať, bude tvorivá, inšpiratívna a nasýtená dobrými nápadmi.

  Želám Vám v novom roku 2018 veľa šťastia, lásky, pracovného nadšenia, ktoré si terajšie školstvo oveľa viac vyžaduje,  veľa pekných chvíľ v kruhu najbližších a našim maturantom úspešné zvládnutie skúšky dospelosti – maturity.

   

                                                                                  Ing. Irena Halecká

                                                                                     riaditeľka školy

 • Naše dievčatá aj s medailovou ambíciou

  Na 17. ročníku medzinárodného volejbalového turnaja dvojíc žiakov a žiačok stredných škôl, ktorý sa uskutočnil v piatok 15. 12. 2017 v telocvični SŠJH v Bardejove, sa naše dievčatá v konkurencii 9 družstiev nestratili. Naopak, Terézia Husárová a Júlia Šarišská z 3. A triedy predviedli nielen pekný technický volejbal, ale aj veľkú bojovnosť. Z tohto dôvodu bolo samozrejmé, že po postupe zo skupiny prišli aj medailové ambície. V súboji o 3. miesto, v ktorom podľahli dievčatám z GLS Bardejov, neboli bez šance na úspech.

 • Vianočný turnaj v stolnom tenise

     

   

  Dňa 21. 12. 2017 sa na našej škole uskutoční 2. ročník vianočného turnaja žiakov a žiačok v stolnom tenise. Záujemcovia sa môžu prihlásiť u Mgr. Ivana Feciskanina do 19. 12. 2017.

 • Oznam pre maturantov, ktorí sa zaujímajú o štúdium na vysokých školách

  Prosíme maturantov, ktorí majú záujem o štúdium na vysokých školách, aby si všímali informácie a ponuky, ktoré prichádzajú do školy a sú zverejnené v sekcii MATURANTI.

 • Mikuláš v škole

  Do galérie Mikuláš v škole boli pridané fotografie.

  Všade okolo nás už cítiť predvianočnú náladu. Blikajú na nás svetielka, v uliciach rozvoniava vianočný punč a všetci sme sa už nevedeli dočkať príchodu Mikuláša. Aj žiaci Obchodnej akadémie v Bardejove ho túžobne očakávali a on naozaj prišiel... 

  V sprievode čerta a anjela navštívil jednotlivé triedy, zhodnotil výzdobu a  u vyučujúcich sa informoval, či žiaci svedomito pristupujú k príprave na vyučovanie, či sa správajú úctivo a slušne a či si teda zaslúžia od neho maškrtu. No našli sa aj nezbedníci, ktorí si mohli maškrtu vyslúžiť peknou pesničkou alebo básničkou. Z tried odchádzal Mikuláš spokojný a v dobrej nálade neobišiel ani dvere do zborovne. Pedagogický zbor sa zahanbiť nedal a s anjelom a čertom si zaspieval. Pri odchode nás Mikuláš  ubezpečil, že sa naňho môžeme tešiť aj o rok.

 • Vedomostná súťaž o Pohár riaditeľky školy

  O Z N A M
  Riaditeľka školy vyhlasuje vedomostnú súťaž o Pohár riaditeľky školy
  "Poznám svoju finančnú gramotnosť?"

   

  Kedy?   dňa 20. 12. 2017 o 11.30 h v 1. A triede
  Kto?      najviac 3 žiaci z každej triedy
   

  Výsledky súťaže budú vyhlásené na Vianočnej akadémii dňa 22. 12. 2017.

   

                                                                                                     Ing. Irena Halecká
                                                                                                         riaditeľka školy

   

  Súpisku žiakov, prosím, odovzdať na sekretariáte školy do 20. 12. 2017
  Zodpovedná: Ing. Magdaléna Gajdošová (garant pre FG)

   

 • Lyžiarsky kurz pre žiakov 1. a 2. ročníka

  Obchodná akadémia pripravuje pre žiakov 1. a 2. ročníka lyžiarsky kurz, ktorý sa uskutoční v Tatranskej Lomnici.
  Plánovaný termín kurzu: 5. - 9. marec 2018
  Ubytovanie: penzión Zora Family
  Predpokladané náklady: strava - 25 €/deň, skipass - 11 €/deň a doprava do Tatranskej Lomnice a späť

 • Vianočná súťaž v písaní na počítači

  O Z N A M

   

  Dňa 18. 12. 2017 (pondelok) sa na našej škole uskutoční tradičná „Vianočná súťaž v písaní na počítači“.

  Miesto a čas: učebňa INF 3 (NOTE), o 10.30 h

  Súťažné kategórie:

  1. Žiaci 1. ročníka
  2. Žiaci 2. – 4. ročníka

  Súťažná disciplína: 10-minútový odpis textu

  Program súťaže:

  1. Rozcvička žiakov
  2. Otvorenie súťaže
  3. Priebeh súťaže
  4. Tlač súťažných prác
  5. Oprava súťažných prác

  Vyhlásenie výsledkov:  22. 12. 2017 (piatok)

                                        v rámci programu „Vianočnej akadémie“

   

   

  Bardejov 1. decembra 2017

   

                                                         Ing. Darina Šimová

                                                        organizátorka súťaže                                      

 • Mikuláš sa blíži...

  Do pozornosti sa vám dáva,
  mimoriadna správa.
  Mikuláš si vrece plní
  a k žiakom obchodnej akadémie sa blíži.

  Ak chcete od neho darček obdržať,
  mali by ste ho niečím zaujať.
  Triedu si vyzdobte,
  pesničkou, básničkou ho prekvapte.

  Ak sa mu to páčiť nebude,
  čertíkov uhlík vás neminie.

 • Svetový deň AIDS

  Ľudia z celého sveta si v prvý decembrový deň už po 29. krát pripomínajú Svetový deň AIDS. Aj študentom obchodnej akadémie tento problém nie je ľahostajný a tejto problematike je venovaný aj príhovor  v školskom rozhlase, v ktorom si študenti môžu vypočuť nielen o tejto chorobe, jej šírení, ale hlavne, ako sa chrániť pred touto chorobou. 

  Prvý decembrový deň je už od roku 1988 na celom svete venovaný boju proti AIDS. Jeho cieľom je upozorňovať ľudí na problém AIDS, zlepšiť ich vedomosti o tejto chorobe, jej šírení a najmä prevencii. Každý rok sa tento deň oslavuje pod novým heslom, ktoré poukazuje na rôzne aspekty problematiky AIDS vo svete (v roku 2009 to bol problém univerzálneho prístupu k liečbe a prevencii). AIDS sa na svete objavilo v roku 1981, na Slovensku bol prvý prípad zaznamenaný v roku 1985. V súčasnosti je najviac HIV pozitívnych v Afrike, juhovýchodnej a východnej Ázii a v Latinskej Amerike. Slovensko patrí medzi krajiny s nízkym počtom HIV pozitívnych, v roku 2009 ich bolo registrovaných 309. Symbolom svetového dňa proti AIDS je červená stužka.

 • Best in English

    Dňa 30. novembra 2017 sa žiaci našej školy zapojili do ďalšieho kola medzinárodnej súťaže Best in English. Mali možnosť otestovať si svoje vedomosti a schopnosti v anglickom jazyku a príležitosť porovnať sa s mnohými ďalšími žiakmi stredných škôl z celého sveta. Určite to bola pre nás nová pozitívna skúsenosť.

 • Informácia pre rodičov o projekte NAPPPA

  NAPPA - Národný akčný plán pre podporu pohybovej aktivity, ktorý organizuje Ministerstvo školstva a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky .

 • Prváci Obchodnej akadémie v Bardejove zložili imatrikulačný sľub

  Na stránke www.ahojbardejov.sk si môžete pozrieť reportáž z imatrikulácie

  Vo štvrtok 16. novembra 2017 zložili imatrikulačný sľub novoprijatí žiaci Obchodnej akadémie v Bardejove. Imatrikulácia sa konala pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu. Na tejto slávnosti  sa zúčastnili učitelia Obchodnej akadémie v Bardejove a všetci žiaci školy.  Imatrikulačný sľub zložili prváci zapísaním do kroniky školy. Zložením imatrikulačného sľubu začali žiaci svoje pôsobenie na obchodnej akadémii a tým vstúpili do cechu ekonómov a boli im  odovzdané imatrikulačné listy opatrené pečaťou Obchodnej akadémie v Bardejove

  Táto slávnosť sa konala pod záštitou Žiackej školskej rady pod vedením Mgr. Ivety Tomahogh.  Po krátkom programe, ktorý si pre prítomných pripravili starší žiaci školy pod vedením Mgr. Moniky Dzubákovej,  zástupcovia študentskej rady vyhlásili víťazov krátkych súťaží, ktorých sa zúčastnili naši prváci a zástupcovia Žiackej školskej rady. Prajeme našim prvákom úspešné štúdium vo zvolenom odbore Ekonomické lýceum  v  školskom roku 2017/2018.

  V školskom roku 2018/2019  bude na našej škole znovu otvorený odbor 6325 M ekonomické lýceum a týmto pozývame širokú verejnosť na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v mesiaci január 2018, kde si budete môcť pozrieť školské priestory, vybavenie učební  a získate bližšie informácie o vyučovaní ekonomických a iných predmetov na našej škole. Bližšie informácie nájdete na internetovej adrese našej školy www.oabar.edu.sk.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Obchodná akadémia
  Komenského 5
  085 28 Bardejov
 • +421 054/472 23 84

Fotogaléria