Navigácia

Odbor DAŇOVÉ SLUŽBY

Rozvrh hodín

ROZVRH HODÍN  - I. polrok

ROZVRH HODÍN - II. polrok 

 

O Z N A M

Vzhľadom na skutočnosť, že Ministerstvo školstva vyradilo Obchodnú akadémiu, Komenského 5, 085 28  Bardejov zo siete škôl a školských zariadení, odbor daňové služby je zaradený medzi odbory Hotelovej akadémie Jána Andraščíka v Bardejove. Z uvedeného dôvodu oznamujeme, že začiatok nového školského roka 2018/2019 bude na Hotelovej akadémii v Bardejove dňa 03.09.2018. Je potrebné, aby ste v tento deň požiadali Hotelovú akadémiu v Bardejove o prestup na štúdium, prípadne im telefonicky oznámili, že máte záujem o pokračovanie v štúdiu v danom odbore. 

Ing. Gabriela Vízváriová

Novinky

Kontakt

  • Obchodná akadémia
    Komenského 5
    085 28 Bardejov
  • +421 054/472 23 84

Fotogaléria