Navigácia

Žiacka školská rada

Výbor ŽŠR:

Predseda: Laura Lenartová 3.A

Podpredseda: Júlia Klaudia Šarišská 3.A

Členovia ŽŠR:

I. A

Sebastán Haluška

Viktória Vojčeková

II. A

Katarína Knapíková

Soňa Vilčeková


III. A

Júlia Klaudia Šarišská

Terézia Husárová

Lenka Jurková

Laura Lenártová
 

II. B

Olívia Jakabová

Jakub Fertáľ

IV. A

Michaela Fellegiová

Paula Hudačinová

IV. B

Soňa Zbrehová

Lenka Chomová

 


Koordinátorka: Mgr. Iveta Tomahogh

PLÁN ČINNOSTI ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY 
na školský rok 2017/2018

SEPTEMBER:
1.    Schválenie plánu činnosti ŽŠR na školský rok 2017/2018
2.    Oboznámenie sa so štatútom ŽŠR
3.    PL – Krakow + Wieliczka (28. – 29. 09.)
4.    Európsky deň jazykov (26. 09.)

OKTÓBER:
1.    Exkurzia Predná Hora – diagnostické centrum (3. – 4. ročník)
2.    ČSSR retro deň (60. roky), (27. 10.)

NOVEMBER:
1.    Imatrikulácia prvákov (16. 11) ZUŠ

DECEMBER:
1.    Mikuláš na škole
2.    Deň otvorených dverí (05.12.)
3.    Vianočná akadémia
4.    Súťaž – vianočná výzdoba tried
5.    Celoslovenská zbierka – Úsmev ako dar

JANUÁR:
1.    Beseda o darcovstve krvi (v spolupráci s Červeným Krížom), (3. – 4. ročník)

FEBRUÁR:
1.    Valentín na škole – pošta - deň v odtieňov červenej
2.    Valentínska kvapka krvi (3.-4. roč.)
3.    Ples (maškarný)

MAREC:
1.    Deň učiteľov (študenti pripravujú program pre učiteľov) :D
2.    Marec mesiac kníh – návšteva knižnice

APRÍL:
1.    „Deň narcisov“ – liga proti rakovine
2.    „Deň Zeme“( 1. ročník) 
3.    BA – parlament

MÁJ:
1.    Celoslovenská verejná finančná zbierka „Jeden deň úsmevu“
2.    Vlkolínec

JÚN:
1.    Športová súťaž –(Olym. deň)
2.    Triklandia – Starý Smokovec

Plán činnosti ŽŠR môže byť priebežne dopĺňaný o akcie, ktoré vyplynú z iniciatívy žiakov.

Novinky

Kontakt

  • Obchodná akadémia
    Komenského 5
    085 28 Bardejov
  • +421 054/472 23 84

Fotogaléria