Navigácia

Predmetová komisia spoločenskovedných predmetov Sekcia cudzích jazykov Predmetová komisia odborných ekonomických predmetov

Predmetové komisie

SEKCIA CUDZÍCH JAZYKOV

Do sekcie cudzích jazykov patria predmety: ANJ, KAJ, NEJ, KNJ, RUJ

Vedúca: Mgr. Eva LADOMERSKÁ

ANGLICKÝ JAZYK:    Vyučujúce: Mgr. Eva Ladomerská, Mgr. Viera Feciskaninová

RUSKÝ JAZYK:       Vyučujúca: Mgr. Júlia Kruľová     

                                     Mgr. Eva Jevíková                          

NEMECKÝ JAZYK:      Vyučujúca:  Mgr. Marta Sterančáková

                                https://oabar.edupage.org/text/?text=teachers/15777&subpage=2&

 

Novinky

Kontakt

  • Obchodná akadémia
    Komenského 5
    085 28 Bardejov
  • +421 054/472 23 84

Fotogaléria