Navigácia

Na previerku z informatiky - MS WORD sa môžete pripraviť pomocou nasledovného zadania:
a vyskúšajte si aj nasledovnú súvislú úlohu: SU 1r-13-BIBLIOGRAFIA.docx
 
 
 

 
Výpočet veľkosti zvukového súboru
 
Príklad 1: Poslite na adresu marticekovag@gmail.com
Vypočítajte veľkosť zvukového súboru - 1 minúta nahrávky zvuku zaznamenaného so vzorkovacou frekvenciou 44100 Hz (kvalita CD),16 bitovým rozlíšením a stereo (2) kanálmi. Zvuk nie je komprimovaný a je uložený vo formáte WAV. Prepočítajte na KiB.
Postup:
1s nahrávky pri vzorkovacej frekvencii 44100 Hz,
pri 16 bitovom rozlíšení
s 2-ma kanálmi - stereo
zaberie 44100×16x2 = 1411200 b
Prepočet na bajty: 1411200/8 = 176400 B
Prepočet na kilo bajty: 176400/1024 = 172,265625 KiB
1 minúta nahrávky: 60*172,265625 KiB = 10335,9375 KiB

Príklad 2:
Zvuk exportujte do formátu MP3 a vypočítajte koľkokrát sa zmenší veľkosť súboru (kompimačný pomer)ak použijeme bitový tok 128 Kib/s.
Postup:
1s nahrávky s bitovým tokom 128 Kib/s (vo formáte MP3) zaberie 128 Kib
Prepočet na bajty: 128/8 = 16 KiB
Komprimačný pomer bude 16:172.265625 = 1:10,7666 po zaokrúhlení: 1:10,77
To znamená, že veľkosť zvukového súboru bude takme 11-krát menšia vo formáte MP3 ako vo formáte WAV.

Takže 1 minúta nahrávky uložená vo formáte MP3 pri kompresnom pomere 128Kib/s, čiže 16 KiB/s bude mať veľkosť: 16*60=960 KiB

Úloha:
Vypočítajte veľkosť zvukového súboru - (počet minút je vaše poradové číslo - napr.5) zaznamenaného so vzorkovacou frekvenciou 22050(rádio kvalita),8 bitovým rozlíšením a mono (1) kanálmi. Zvuk nie je komprimovaný a je uložený vo formáte WAV. Prepočítajte na KiB.

 

Novinky

Kontakt

  • Obchodná akadémia
    Komenského 5
    085 28 Bardejov
  • +421 054/472 23 84

Fotogaléria