Navigácia

Zmluvy

Zmluvy_2011,2012       Zmluvy 12-13      Zmluvy 2014

Zmluvy 2015

Názov zmluvy Uzavretá s Predmet zmluvy Hodnota s DPH Dátum uzavretia Dátum zverejnenia PDF
Pedagogická prax Dekan FF UMB v Banskej Bystrici Pedagogická prax študentov FF UMB   1.1.2015. 9.2.2015 1.pdf
Dohoda Riaditeľom ÚP a SV a R v Bardejove Pracovná činnosť na poskytnutie dávok v hmotnej núdzi   18.3.2015 18.3.2015 2.pdf
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Katarína Stoláriková Slovak Telekom, a.s. Aktivácia verejnej telefónnej služby.   23.4.2015. 23.4.2015 3.pdf
             
Zmluva Ekobard a.s. Bardejov Zber komunálneho a drobného odpadu 320,32 € / ročne 17.2.2015 17.2.2015 4.pdf
Zmluva o prenájme a prevádzke nápojového automatu Kávomaty s.r.o. Kežmarok Automat Sagoma Large - teplé nápoje 60 € / ročne 29.4.2015 29.4.2015. 5.pdf
Zmluva o prevode správy  majetku PSK SPŠ, OA a PSK prevod správy majetku PSK - budova a pozemok   8. 6.2015 10. 6. 2015 6.pdf
Zmluva o dielo 

ABT-TPO Štefan Gall

Bardejov

práce Autorizovaného bezpečnostného technika a Technika požiarnej ochrany 200 €/ polročne 1.2.2015 1.5.2015 7.pdf
Zmluva o spolupráci Trans data s.r.o. Preukaz učiteľa vo forme bezkontaktnej čipovej karty   22.5.2015 29.5.2015 8.pdf
Zmluva o spolupraci TransData s,r,o, Preukaz žiaka vo forme bezkontaktnej čipovej karty   22.5.2015 29.5.2015 9.pdf
Zmluva o spolupráci CKM Bratislava Preukaz ICIC, ITIC   22.5.2015 29.5.2015 10.pdf
Zmluva o spolupráci CKM Bratislava Preukaz ITIC   22.2.2015 29.5.2015 11.pdf
Zmluva o dielo Copastav, Bardejov Oprava strechy  bl.A 28299,04€ 27.7.2015 27.7.2015 12.pdf
Kúpna zmluva

LINEA SK spol. s r.o.

školské lavice, školské stoličky, učiteľské katedry, čalúnené stoličky ku katedre

10 850,00€

31.7.2015 6.8.2015 13.pdf
Zmluva o spolupráci ŠIOV Duálne vzdelávanie   15.5.2018 21.5.2018 14.pdf

 

 

Novinky

Kontakt

  • Obchodná akadémia
    Komenského 5
    085 28 Bardejov
  • +421 054/472 23 84

Fotogaléria