Navigácia

Prihlášky na vysoké školy

 

 

Pokyny pre vypĺňanie prihlášok

Skôr než začnete vypĺňať prihlášku, overte si akú prihlášku vami vybratá vysoká škola akceptuje:
- elektronická podoba
- elektronická podoba + jej vytlačená podoba odoslaná poštou
- vlastnoručne vypísaná prihláška, ktorú si zakúpite na pošte alebo v papiernictve,odoslaná poštou     

Pred odovzdaním prihlášok si skontrolujte, či sú vyplnené správne , to znamená, v súlade s týmito pokynmi:
 • vyplniť čitateľne veľkým tlačeným písmom;
 • uviesť presný názov VŠ, fakulty,študijného programu;
 • zistiť, či je možné uviesť na jednej prihláške viac fakúlt, študijných programov;
 • doplniť jazyk, ak prijímacie pohovory sú aj z cudzieho jazyka;
 • Forma štúdia: -denná, - externá
 • Metóda štúdia: -prezentačná, -distančná, -kombinovaná podľa informácie o možnostiach štúdia;
 • predmety vypisovať podľa vysvedčenia, správanie sa nepíše, vyčiarknuť políčka, ak ste v určitom roku predmet nemali;
 • nezabudnúť uviesť prílohy, ak ich VŠ žiada (životopis,overenú kópiu vysvedčenia...);
 • nezabudnúť nalepiť ústrižok poštového príkazu podľa pokynov VŠ;
 • pri predmete etická výchova a náboženstvo napísať skratku abs.
 • !!! nezabudnúť na podpis a dátum;
 • zistiť, či vami zvolená VŠ vyžaduje potvrdenie od lekára;
 • !!! údaje neprepisovať;
 • vyplnenú prihlášku dávate na overenie triednemu učiteľovi, ktorý skontroluje známky a priemery;
 • !!! s overenou prihláškou idete k výchovnej poradkyni;
 • pokiaľ prihlášku na VŠ neodnesiete osobne, odporúčam ju poslať ako doporučený list;
 • známky do kolonky 4.roč. nevypisovať;
 • vypisovať koncoročné známky za jednotlivé ročníky;

 

Novinky

Kontakt

 • Obchodná akadémia
  Komenského 5
  085 28 Bardejov
 • +421 054/472 23 84

Fotogaléria