Navigácia

Prihlášky na vysoké školy

Ponuky štúdia

InterStudy   -   Kontaktuj nás

Veľká Británia

 

Veľká Británia: využi možno poslednú šancu študovať v UK za stále platných výhodných podmienok.

 

 

 

Holandsko

 

Holandsko: dobrý výber odborov, finančne veľmi výhodné, nízke životné náklady. 

 

 

 

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Chceš sa stať:
-učiteľom Techniky na ZŠ a osemročných gymnáziách, -učiteľom (majstrom) odborného praktického výcviku na SOŠ, príp. v duálnom vzdelávaní vo firmách, ktoré sú v ňom zapojené -odborným pracovníkom pre oblasť PLC automatov a CNC strojov v priemyselnej praxi , -lektorom krúžkov s technickým zameraním v centrách voľného času, v osvetových strediskách, -múzejným pedagógom s technickým zameraním, -lektorom vo vzdelávacích inštitúciách firiem, -pracovníkom štátnej správy pre školstvo a získať pri tom úplné vysokoškolské vzdelanie? Tak neváhaj a prihlás sa k nám na štúdium na Katedre techniky a informačných technológií, PF UKF v Nitre. 1. Bakalárske - Technika v kombinácii s iným predmetom – v dennej forme; Technika + (napr.: Telesná výchova, Etická výchova, Informatika, Psychológia, Anglický jazyk a literatúra, Hudobné umenie, Náboženská výchova, Pedagogika, Biológia, Výtvarné umenie, a pod.) 2. Bakalárske štúdium - Učiteľstvo praktickej prípravy – v dennej a externej forme (majster odbornej výchovy); 3. Magisterské štúdium - Technika v kombinácii s iným predmetom – v dennej forme; Viac informácií nájdete na: https://www.ukf.sk/prijimacie-konanie/moznosti-vysokoskolskeho-studia/moznosti-studia-na-pf alebo na: https://www.facebook.com/KTITnaUKF/
ROZHODUJETE SA O ŠTÚDIU?
KATEDRA TECHNIKY JE TÝM SPRÁVNYM MIESTOM, KTORÉ VÁM PONÚKA:

Informáciu ministerstva obrany o možnostiach štúdia MO_SR_info_o_studiu.pdf

Novinky

Kontakt

  • Obchodná akadémia
    Komenského 5
    085 28 Bardejov
  • +421 054/472 23 84

Fotogaléria