Navigácia

Organizácia školského roka 2017/2018

Školský rok 2017/2018 sa začína 1. septembra 2017. Školské vyučovanie sa začína 4. septembra 2017 (pondelok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2018.  Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2018  a končí sa 29. júna 2018.

Klasifikačná porada za 1. štvrťrok všetkých ročníkov - 21. 11. 2017
Klasifikačná porada za I. polrok všetkých ročníkov - 23. 01. 2018
Klasifikačná porada za 3. štvrťrok všetkých ročníkov - 17. 04. 2018
Klasifikačná porada za II. polrok - pre  2 triedy žiakov 4. ročníka - 09. 05. 2018
Klasifikačná porada za II. polrok - pre žiakov 1. - 3. ročníka - 26. 06. 2018
Vyučovanie v II. polroku končí 29. júna 2018 (piatok)

 KONZULTAČNÉ HODINY:  

P. č.

Titul, meno a priezvisko

Konzultačný deň 

1. 

Mgr. Monika Dzubáková

 STREDA

2. 

Mgr. Viera Feciskaninová

 STREDA

3. 

Ing. Magdaléna Gajdošová

 PONDELOK

4. 

Ing. Irena Halecká

 PONDELOK

5. 

Ing. Ingrid Hüblerová

 PONDELOK

6. 

Mgr. Eva Ladomerská

 PONDELOK

7. 

Ing. Gabriela Martičeková

 ŠTVRTOK

8. 

Mgr. Marta Sterančáková

 ŠTVRTOK

9. 

Ing. Darina Šimová

 PONDELOK

10. 

Mgr. Iveta Tomahogh

 STREDA

11. 

Ing. Mária Tkačivská

 PIATOK

12. 

Ing. Gabriela Vízváriová

 PIATOK

 

 

 

 

 

 

 

Harmonogram školského roku 2017/2018:

04. 09. 2017

Úvodná porada

 

21. 9. 2017

Triedne RZ + RR

 

26. 09. 2017

Európsky deň jazykov – Bardejovské Kúpele

 

do 29. 09. 2017

Prihlášky na MS

triedni učitelia IV. ročníka

09. – 20. 10. 2017

Prax žiakov IV. ročníka

Ing. G. Vízváriová

23. – 27. 10. 2017

Účasť na ZŠ

podľa prílohy

06. 10. 2017

Exkurzia na Duklu

Mgr. I. Tomahogh

30. – 31. 10. 2017

Jesenné prázdniny

 

21. 11. 2017

Štvrťročná klasifikačná porada

 

05. 12. 2017

DOD – distribúcia plagátov na ZŠ

Ing. D. Šimová,

Mgr. M. Dzubáková

december 2017

Vianočná súťaž v písaní na počítači

Ing. D. Šimová

23. – 05. 01. 2018

Vianočné prázdniny

 

23. 01. 2018

Polročná klasifikačná pedagogická porada

 

01. 02. 2018

Vyhodnotenie V-V výsledkov za I. polrok

triedni učitelia

 na 6. vyučovacej hodine

02. 02. 2018

Polročné prázdniny

 

 

Lyžiarsky výchovno-výcvikový kurz

Mgr. Ivan Feciskanin

Ing. G. Martičeková

26. 02. – 02. 03. 2018

Jarné prázdniny

 

13. 03. 2018

EČ a PFIČ zo SJL

 

14. 03. 2018

EČ a PFIČ z ANJ, NJ a RJ

 

15. 03. 2018

EČ z matematiky

 

29. 03 – 03. 04. 2018

Veľkonočné prázdniny

 

marec 2018

Exkurzie do výrobných a nevýrobných podnikov

Ing. M. Gajdošová,

Ing. D. Šimová

17. 04. 2018

Klasifikačná pedagogická porada za III. štvrťrok

 

17. 04. 2018

Triedne RZ

triedni učitelia

02. – 03. 05. 2018

Praktická časť odbornej zložky

 

14. 05. 2018

I. kolo 1. termín prijímacích skúšok

 

17. 05. 2018

I. kolo 2. termín prijímacích skúšok

 

09. 05. 2018

Koncoročná klasifikačná porada pre 4. ročník

 

11. 05. 2018

Rozlúčka so štvrtákmi, odovzdávanie vysvedčení

Ing. D. Šimová

Mgr. M. Sterančáková

14. 05. – 18. 05. 2018

Akademický týždeň (4. ročník)

 

21. 05. – 24. 05. 2018

Ústna forma internej časti MS

 

14. 05. – 25. 05. 2018

Odborná prax žiakov 3. ročníka

Ing. G. Vízváriová

28. 05. – 30. 05. 2018

Účelový kurz:

Ochrana života a zdravia – 3. ročník

Mgr. I. Feciskanin

Ing. M. Tkačivská

Ing. G. Vízváriová

19. 06. 2018

II. kolo prijímacích skúšok

 

26. 06. 2018

Klasifikačná pedagogická porada za II. polrok

 

Jún 2018

Triedne výlety

triedni učitelia

29. 06. 2018

Ukončenie školského roku, vydávanie vysvedčení

triedni učitelia

02. 07. 2018

Hodnotiaca porada a vyhodnotenie školského roku 2017/2018

 

03. 07. – 04. 07. 2018

Práca v škole

 

06. 07. – 28. 08. 2018

Dovolenka

 

30. 08. 2018 (štvrtok)

Nástup do školy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatné termíny budú vyplývať z priebežných pokynov ÚPSK, OÚ Prešov, MŠ SR a vedenia školy.

Prázdniny:

Radi plánujete veci dostatočne dopredu?

  Prázdniny 

Posledný deň

vyučovania pred

začiatkom

prázdnin

 

Termín prázdnin

                               

Začiatok

vyučovania po

prázdninách

 jesenné

 27.október 2017

(piatok)

 30.október -

31.október 2017

2.november 2017

(štvrtok) 

 vianočné

 22. december 2017

(piatok)

23. december 2017 -

5. január 2018

8. január 2018

(pondelok)

 polročné

 1. február 2018

(štvrtok)

2. február 2018 (piatok)

 5. február 2018

(pondelok)

 jarné         

 

 

 

 Košický,

 Prešovský kraj

 23. február 2018

(piatok)

26. február -

2. marec 2018

 5. marec 2018

(pondelok)

 veľkonočné

 28. maríec 2018

(streda)

29. marec -

3. apríl 2018

4. apríl 2018

(streda)

 letné

 29. jún 2018

(piatok)

 2. júl - 31.august 2018

 3. september 2018

(pondelok)

 

Prihlasovanie žiakov na štúdium:

Prijímacie konanie žiakov do 1. ročníka sa bude realizovať:

- 14. a  17. mája 2018 (1. kolo) a

- 19. júna 2018 (2. kolo).

Ukončenie štúdia na stredných školách:

Termíny maturitnej skúšky:

 • Externá časť a písomná forma internej časti (EČaPFIČ) zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry:  13. marca 2018
 • Externá časť a písomná forma internej časti (EČaPFIČ) z anglického aj z nemeckého jazyka: 14. marca 2018
 • Externá časť (EČ) z matematiky: 15. marec 2018
 • Praktická časť odbornej zložky: 2. – 3. mája 2018
 • Ústna forma internej časti MS: 21. mája – 25. mája 2018, termín schvaľuje Okresný úrad v Prešove – odbor školstva

 

 

Novinky

Kontakt

 • Obchodná akadémia
  Komenského 5
  085 28 Bardejov
 • +421 054/472 23 84

Fotogaléria