Navigácia

PROFIL ABSOLVENTOV
EXTERNÉ ŠTÚDIUM 

Podmienkou prijatia je ukončené stredoškolské vzdelanie maturitnou skúškou.
Štúdium je bezplatné.

OBCHODNÁ AKADÉMIA  učebný plán

6317 N  obchodná akadémia - 2-ročné externé kvalifikačné pomaturitné štúdium -  učebný plán tohto odboru zahŕňa odborné teoretické a praktické predmety ako napr. ekonomika a právo, účtovníctvo, aplikovaná informatika, administratíva a korešpondencia, manažment a marketing, daňová sústava, jazyková odborná príprava, a pod.

Pracovné uplatnenie absolventa: absolvent získa uplatnenie v podnikateľskej oblasti, v štátnej a súkromnej sfére, administratíve, bankovníctve, poisťovníctve  a  môže vykonávať ekonomické činnosti na živnosť.

Štúdium končí maturitnou skúškou z odborných predmetov.

DAŇOVÉ SLUŽBY učebný plán 

6332 Q  daňové služby

  • 2-ročné vyššie odborné externé (večerné)
  • štúdium ukončené absolutóriom (absolventskou skúškou) s titulom „DiS.“(diplomovaný špecialista)
  • uplatnenie absolventov v špecializácii spracovania účtovníctva a daní

Novinky

Kontakt

  • Obchodná akadémia
    Komenského 5
    085 28 Bardejov
  • +421 054/472 23 84

Fotogaléria