Navigácia

ODBORNÁ PRAX ŽIAKOV

Prax vyzerá vždy celkom inak  ako teória praxe
BRIE

Pokyny pre žiakov 

Prax žiakov 3. a 4. ročníka v školskom roku 2017/2018

Termín praxe pre žiakov 4. ročníka: 09. 10. 2017 - 20. 10. 2017

Termín praxe pre žiakov 3. ročníka: 14. 05. 2018 - 25. 05. 2018

Za jednu z najdôležitejších foriem odbornej prípravy a študentov pre život sme vždy pokladali prepojenie teórie s praxou. Študenti všetkých odborov vykonávajú súvislú prevádzkovú prax v útvaroch ekonomických a obchodných úsekov organizácií, podnikov a súkromných firiem.

Cieľom praxe je doplniť a overiť vedomosti a zručnosti študentov získané na teoretickom vyučovaní. Študenti vykonávajú prax pod vedením vybraných pracovníkov. (Potvrdenie o absolvovaní praxe,  a splnenie náplne je kontrolované zo strany pedagogických pracovníkov školy.) Počas praxe vedú denník praxe a vypracúvajú správy z praxe, ktoré sú zaradené medzi materiály k maturitám.

Náplň praxe nie je vo všetkých firmách a organizáciách rovnako realizovateľná, závisí to od miestnych podmienok a vybavenia. Z toho dôvodu bude v budúcnosti výber organizácií pre dôslednejšie splnenie náplne praxe náročnejší. Tu očakávame aj pomocnú ruku zo strany rodičov, podnikateľov i inštitúcií.

V rámci Projektu ERASMUS+ budú vybraní študenti absolvovať odbornú prax v zahraničí - v Havířove.

Novinky

Kontakt

  • Obchodná akadémia
    Komenského 5
    085 28 Bardejov
  • +421 054/472 23 84

Fotogaléria