Navigácia

Rada školy:

predseda rady školy

Ing. Mária Tkačivská

zástupcovia pedagogických zamestnancov školy

Mgr. Monika Dzubáková

Ing. Mária Tkačivská

zástupca nepedagogických zamestnancov školy:

Marta Haromová – zapisovateľka

zástupcovia rodičov žiakov školy:

Ing. František Jusko

PaedDr. Mgr. Slavka Pribulová

Ing. Mária Lenártová

zástupcovia zriaďovateľa:

Ing. Jozef Kmec, PhD.

Mgr. Martin Šmilňák

Mgr. Dominik Jusko

Bc. Marek Hudák

zástupca žiakov školy:

Laura Lenártová

Novinky

Kontakt

  • Obchodná akadémia
    Komenského 5
    085 28 Bardejov
  • +421 054/472 23 84

Fotogaléria