Navigácia

Priatelia Obchodnej akadémie, n. f.

Neinvestičný fond  Priatelia Obchodnej akadémie, n.f. bol zaregistrovaný v súlade so zákonom na Krajskom úrade v Prešove za účelom:

- podporovať vzdelávanie študentov OA so zameraním na talentovaných žiakov,
- financovať tematické zájazdy a študijné pobyty,
- prispievať na špeciálne učebné programy,
- podporovať športové aktivity a kultúrno-výchovné podujatia.

Neinvestičný fond vyvíja svoje aktivity na základe sponzorských príspevkov fyzických a právnických osôb, ktoré sa rozhodli prispieť na ďalšie vzdelávanie žiakov a učiteľov školy, prípadne materiálne vybavenie školy.

Správna rada neinvestičného fondu:

Správca neinvestičného fondu: Ing. Ingrid Hüblerová

Predseda: Ing. Irena Halecká

Revízor: Ing. Magdaléna Gajdošová

Členovia: Mgr. Eva Ladomerská


V prípade Vášho záujmu o poukázanie 2% z Vašich daní ( viď §50 Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z. v znení neskorších noviel ) 2% môžete poukázať ako:
1.zamestnanec
2.fyzická osoba ( SZČO )
3.právnická osoba

názov: Priatelia Obchodnej akadémie, n. f.
právna forma: neinvestičný fond
sídlo: Komenského 5, 085 01 Bardejov
IČO: 31953581

 

Za Vašu láskavú podporu a pomoc ďakujeme.

Novinky

Kontakt

  • Obchodná akadémia
    Komenského 5
    085 28 Bardejov
  • +421 054/472 23 84

Fotogaléria